Om grotere schepen een vlotte doorgang te verlenen op de Leie werden in het verleden al verschillende bochten in het stadscentrum van Kortrijk rechtgetrokken, de vaarweg verbreed en zijn er verschillende nieuwe bruggen gebouwd met een vrije hoogte van zeven meter. “Spoorweg ‘De Drie Duikers’ is nog een van de bruggen die niet hoog genoeg zijn om grotere schepen vlot te laten doorvaren. De vernieuwing van dit kunstwerk is echter geen sinecure, want zowel het doorgaand scheepvaart- als het treinverkeer moet gegarandeerd kunnen worden tijdens de werken”, weet Vlaams parlementslid Maertens.

Werken duren anderhalf tot twee jaar

In samenwerking met Infrabel en de stad Kortrijk is het eerste technisch voorontwerp opgemaakt. “De uitvoering van de werken is gepland in de periode 2025-2028 en zal anderhalf tot twee jaar in beslag nemen. De raming voor de herbouw van het kunstwerk bedraagt momenteel 13,4 miljoen euro. Uiteraard moet er rekening gehouden worden met mogelijke indexaties en de stijging van materiaalprijzen. Het dossier van de nieuwe spoorbrug wordt wel opgenomen in een Europees subsidiedossier”, verduidelijk Bert Maertens. 

Seine-Scheldeproject haalt vrachtwagens van Vlaamse wegen

Het Seine-Scheldeproject moet een vlotte binnenvaartverbinding voor grote schepen tussen de bekkens van de Seine en de Schelde mogelijk maken. In Vlaanderen loopt het traject in hoofdzaak via de Leie en de Ringvaart rond Gent naar het kanaal Gent-Terneuzen. “Het Seine-Scheldeproject is van cruciaal belang voor de omschakeling van wegtransport naar binnenvaart. Minder drukke wegen, meer veiligheid en een schoner milieu, dat is de doelstelling. Want elk transport op het water haalt vrachtwagens van onze wegen”, besluit Bert Maertens.