De gemeenteraad van Deerlijk nam al in 2012 de beslissing om het kruispunt van de Ringlaan met de Kortrijkse Heerweg verkeersveilig in te richten met verkeerslichten. “In mei 2017 gebeurde er een eerste aanpassing aan de regeling van de verkeerlichten voor de fietsers, zodat fietsers meer tijd hebben om het kruispunt over te steken”, weet Bert Maertens.

Het dossier kende de voorbije jaren heel wat vertraging omdat het oorspronkelijke ontwerp werd herwerkt. "Ondertussen is het aangepaste omgevingsplan klaar. Het bestek met herwerkte aanbestedingsplannen, meetstaat en raming is zo goed als afgerond. Ook de vooronderzoeken zoals de archeologienota en de actualisatie van het milieu-hygiënisch bodemonderzoek zijn gefinaliseerd.  Voor de realisatie van het project is nog een omgevingsvergunning nodig. Daarna kan ook  de aanbestedingsprocedure aanvatten. Als alle procedures goed verlopen, starten de werken na het bouwverlof van 2021. De raming van het project bedraagt 826 429 euro. De Vlaamse overheid bespreekt binnenkort de fasering en omleiding van de werken met het gemeentebestuur van Deerlijk”, besluit Bert Maertens.