Ziekteverzuim 15 % hoger dan bij andere overheidsbedrijven

“ In de periode van november 2018 tot en met oktober 2019 had de Vlaamse Vervoersmaatschappij een ziektepercentage van 11 %. Opvallend is dat het ziektepercentage in 2017 maar 7,9 procent bedroeg”, weet Bert Maertens. Hij  vroeg deze cijfers op bij Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). Verder blijkt dat het ziekteverzuim bij de personeelsleden van De Lijn 15 % hoger ligt dan het gemiddelde bij de Vlaamse overheidsdiensten. Een specifieke oorzaak was niet af te leiden uit het antwoord van de minister.

 Meteen directe impact op dienstverlening

Toch vindt Bert Maertens niet dat het ziekteverzuim bij De Lijn problematisch is omdat het iets hoger ligt dan het gemiddelde. “Grotere organisaties en bedrijven kennen een hogere graad van ziekteverzuim dan kleinere organisaties en bedrijven. Uit cijfers van 2018 blijkt dat ondernemingen met maximum 20 werknemers een ziektecijfer kennen van 6,34 %. Bedrijven met meer dan 1000 werknemers hebben een ziekteverzuim van 9,77%.  Als je dus weet dat De Lijn meer dan 7 000 werknemers telt en dat cijfer in perspectief neemt en vergelijkt met de privésector, dan kun je niet zeggen dat De Lijn een specifiek ziekteverzuim kent. Wel heeft het ziekteverzuim meteen een directe impact op de dienstverlening voor de klanten en is het dus meer voelbaar dan bij sommige andere overheidsbedrijven. Elk ziekteverzuim moet dus  zo goed mogelijk worden aangepakt en vermeden ”.

Oorzaken

Het was De Vlaamse krant De Tijd die de cijfers publiceerde in haar zaterdagkrant van 3 januari 2020. Daarbij werd gezocht naar een aantal mogelijke oorzaken van het hoge ziekteverzuim. Volgens Anneliese Meynaerts, de woordvoerster van De Lijn spelen een aantal kenmerken van het bedrijf en het personeel mee. Met 7.000 werknemers is De Lijn  een grote organisatie met een ouder personeelsbestand. Daarnaast telt het bedrijf een groot aandeel fysiek belastende jobs en jobs waarvoor een lagere scholingsgraad volstaat. Vakbondsman Jo Van der Herten van het ACV wijt de stijgende ziektecijfers dan weer  aan het acute personeelstekort.