Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Bert Maertens op 29 december 2022, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken, Izegem

Ventilus plaatst CD&V tegenover N-VA en landelijk Vlaanderen tegenover Antwerpen. Izegems N-VA-burgemeester Bert Maertens zoekt het midden. Sinds 2013 bestuurt Bert Maertens de West-Vlaamse stad Izegem. Door het Ventilusproject zit de N-VA’er gewrongen tussen loyaliteit aan zijn leefmilieuminister …

Door Bert Maertens op 16 december 2022, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken

Onder de noemer Voka Politica organiseert Voka West-Vlaanderen in verschillende West-Vlaamse gemeentes ontmoetingen met de burgemeester. Ondernemers gaan er in gesprek met het lokale bestuur over het beleid van de voorbije jaren én over wat er de komende jaren nog nodig is om het ondernemerschap in …

Door Bert Maertens op 1 oktober 2019, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken

WEST-VLAANDEREN – De 64 West-Vlaamse gemeentebesturen krijgen tijdens deze lokale bestuursperiode 245 miljoen euro extra middelen die ze kunnen investeren in hun gemeente. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord. De Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde …

Door Bert Maertens op 20 december 2018, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken

Met twee decreten die vandaag werden goedgekeurd, schept het Vlaams Parlement klaarheid over het politiek verlof. De integratie van het OCMW en de gemeente zorgde voor heel wat veranderingen. “Er was evenwel nog onduidelijkheid rond het politiek verlof van sommige nieuw verkozen mandatarissen,  die …

Door Bert Maertens op 23 april 2018, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken

Vanaf 2019 is er niet alleen een integratie van de gemeente en OCMW op politiek vlak, maar ook op ambtelijk vlak. Op ambtelijk vlak komt er in elke gemeente één algemeen directeur en één financieel directeur voor de gemeente én het OCMW. De gemeenten moeten deze directeurs tegen 1 augustus 2018 …

Door Bert Maertens op 18 april 2018, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement keurde vandaag het decreet goed dat uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen regelt. Hiermee wordt uitzendarbeid bij de Vlaamse overheid en de Vlaamse steden en gemeenten effectief mogelijk. “Een nieuwe mijlpaal voor het HR …