Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Bert Maertens op 1 oktober 2019, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken

WEST-VLAANDEREN – De 64 West-Vlaamse gemeentebesturen krijgen tijdens deze lokale bestuursperiode 245 miljoen euro extra middelen die ze kunnen investeren in hun gemeente. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord. De Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde …

Door Bert Maertens op 20 december 2018, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken

Met twee decreten die vandaag werden goedgekeurd, schept het Vlaams Parlement klaarheid over het politiek verlof. De integratie van het OCMW en de gemeente zorgde voor heel wat veranderingen. “Er was evenwel nog onduidelijkheid rond het politiek verlof van sommige nieuw verkozen mandatarissen,  die …

Door Bert Maertens op 23 april 2018, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken

Vanaf 2019 is er niet alleen een integratie van de gemeente en OCMW op politiek vlak, maar ook op ambtelijk vlak. Op ambtelijk vlak komt er in elke gemeente één algemeen directeur en één financieel directeur voor de gemeente én het OCMW. De gemeenten moeten deze directeurs tegen 1 augustus 2018 …

Door Bert Maertens op 18 april 2018, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement keurde vandaag het decreet goed dat uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen regelt. Hiermee wordt uitzendarbeid bij de Vlaamse overheid en de Vlaamse steden en gemeenten effectief mogelijk. “Een nieuwe mijlpaal voor het HR …

Door Bert Maertens op 23 maart 2018, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken

BRUSSEL – Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) neemt extra initiatieven om de gemeenteraadsverkiezingen van oktober dit jaar toegankelijker te maken voor personen met een beperking. Dit antwoordde ze op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert …

Door Bert Maertens op 21 december 2017, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken

Tijdens de begrotingsbesprekingen in het Vlaams Parlementpleitte ik nogmaals voor een langetermijnvisie op onze steden en gemeenten: méér fusies & samenvallende grenzen voor streekverbanden, politie- en brandweerzones.  Een fragment.  Beelden: Vlaams Parlement   [youtube:j1vbeftL64U] …