Recent voerde het Havenbedrijf Antwerpen een testvaart uit waarbij het schip De Tuimelaar uitgerust werd met de nodige apparatuur zodat dit schip vanop afstand kan bestuurd worden. Ook op de IJzer wordt er een test voorbereid: “De test met een schaalmodel gaat van start in het vierde kwartaal van 2018 en zal enkele maanden duren”, zo weet Bert Maertens.

Alle waterwegen testgebied

De IJzer werd uitgekozen als testgebied in het kader van het project ‘Autonoom varen in de Westhoek’, maar in principe is autonoom varen nu al mogelijk op alle waterwegen in beheer van De Vlaamse Waterweg nv: “Testen met autonome vaartuigen kunnen worden uitgevoerd mits het indienen van een aanvraag en toestemming van De Vlaamse Waterweg nv, en voorlopig moet er nog bemanning aan boord zijn”, aldus Bert Maertens.

Vanaf oktober Vlaams Forum

Intussen zijn ook de voorbereidingen voor het opzetten van een Vlaams Forum in volle gang. Dit forum wil geautomatiseerd scheepstransport in Vlaanderen faciliteren. “Dit door synergieën te realiseren tussen kennisinstellingen en bedrijven, zodat onderzoek naar en ontwikkeling van geautomatiseerd scheepstransport vlot verloopt, en door het aanbieden van noodzakelijke infrastructuur”, aldus Bert Maertens.

"Minister Weyts wil de binnenvaart nog aantrekkelijker en concurrentiëler maken dan vandaag. Er wordt voortdurend geïnvesteerd in nieuwe types schepen, betere systemen en innovatieve concepten. Autonoom varende schepen zijn de toekomst. Elke vracht die via de binnenvaart kan gaan is een vrachtwagen minder op onze wegen”, zo besluit Bert Maertens.