Elke keer een binnenschip aan een Vlaamse sluis passeert, wordt geregistreerd welke lading het schip bijheeft en wat de bestemming is”, zo duidt Bert Maertens. “Uit deze cijfergegevens blijkt dat het percentage leegvaart over de Vlaams waterwegen in dalende lijn is, zowel voor wat betreft de aantallen lege containers die worden vervoerd, als voor het aantal leegvarende schepen.” Het percentage lege containers daalde van 34,3% in 2016 naar 32,8% dit jaar. Het aantal lege schepen daalde van 40,8% in 2016 naar 39,3% dit jaar. “Dat is een succes, zeker in combinatie met een stijging van het totaal aantal vervoerde containers en het aantal vervoerde tonkilometers in dezelfde periode”, zegt Bert Maertens.

Beter dan Nederland

Het Nederlandse bedrijf 4Shipping lanceerde eind mei een app om leegvaart in de binnenvaart in kaart te brengen en te beperken. Een algoritme analyseert de meldingen en gaat op zoek naar mogelijke ladingen. Volgens de eerste resultaten vaart gemiddeld 48 procent van de binnenvaartschepen leeg. “Vlaanderen doet dus beter, wat mede te danken is aan de transportdeskundigen van De Vlaamse Waterweg nv. Zij sporen goederenstromen op en werken actief samen bedrijven in hun zoektocht naar een manier om hun goederen over de waterweg te transporteren en te bundelen”, aldus Bert Maertens.