De grondafschuivingen langs de E403 richting Doornik bevinden zich ter hoogte van de Lampestraat. Ook in de toegangshellingen naar de brug in de Markestraat over de E403 zijn er taludafschuivingen in de Klijtbergstraat en de Markestraat. “Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) verwacht de herstelwerken begin dit jaar te kunnen aanbesteden. De uitvoering zal voor na het bouwverlof zijn en zo’n 60 werkdagen in beslag nemen”, zo weet Bert Maertens.

De oorzaak van de afschuivingen is de doorsnijding van de Ieperiaankleilaag op de plaatsen waar de E403 en de E17 in het landschap zijn ingesneden. Door de grondwaterstroming glijdt de bovengelegen laag, geleidelijk en lokaal, af op deze kleilaag. Hierdoor treden sinds de aanleg van de E403 en de E17 in die omgeving kleinere en grotere afschuivingen op. “De grondafschuivingen zorgden evenwel nog niet voor problemen op de E403, omdat ze in de gaten gehouden wordt tijdens de inspecties van de autosnelwegen door de wegenwachters van AWV. Van zodra er gevaar of hinder dreigt, zullen natuurlijk de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen worden”, aldus Bert Maertens.

Verantwoordelijkheid van gewest

Bij de aanleg van de E403 en de brug in de Markestraat over de E403 werden de gemeentewegen Klijtbergstraat en Markestraat door het Vlaams Gewest aangepast en verhoogd als toegangshelling naar de brug in de Markestraat. Om die reden is de stabiliteit van de taluds van deze toegangshellingen waarop de gemeentewegen lopen, ten laste van het Gewest terwijl het beheer van de gemeentewegen in handen is van de stad.

Voor de aanpassing van het talud langs de E403 bedraagt de raming 60.000 euro. Voor de aanpassing van de toegangshellingen naar de brug in de Markestraat bedraagt de raming voor de Klijtbergstraat 280.000 euro en voor de Markestraat 120.000 euro”, zo besluit Bert Maertens.