“Tussen 2014 en 2018 gebeurden er op dit gedeelte van de Brugsebaan 10 ongevallen waarbij er 10 licht- en één zwaargewonde slachtoffers vielen. Maar er is positief nieuws: de Vlaamse overheid start nog in de loop van dit jaar met de herinrichting. Opmerkelijk is vooral dat de rotonde vervangen wordt door een kruispunt met verkeerslichten”, verduidelijkt Bert Maertens.

220 werkdagen, zeven fases

Eind 2019 werd het dossier aanbesteed. Intussen hebben ook Aquafin,het Agentschap Wegen en Verkeer, Fluvius en de provincie West-Vlaanderen hun aandeel in dit project goedgekeurd. De nodige omgevingsvergunningen  zijn reeds verleend. Zodra de werken zijn gegund aan de aannemer, starten de werkzaamheden. De uitvoeringstermijn bedraagt 220 werkdagen. Daarbij wordt gewerkt in zeven verschillende fases en één vrije fase waarbij er geen hinder is voor het verkeer.

  • Fase 1: Industrielaan = De Industrielaan is een doodlopende straat, er is geen omleiding mogelijk. Er wordt telkens één weghelft opgebroken. De riolering wordt via de overzijde van de bedrijven aangelegd.
  • Fase 2a: N32 Brugsebaan deel 1 = De straat wordt toegankelijk gemaakt voor 1 rijrichting. De andere richting volgt de verplichte algemene omleiding langs de E403.
  • Fase 2b: N32 Brugsebaan deel 2 = De straat wordt toegankelijk gemaakt voor één rijrichting. De andere richting volgt de verplichte algemene omleiding langs de E403.
  • Fase 3: Kortemarkstraat deel 1 = De Kortemarkstraat wordt afgezet ter hoogte van de Brugsebaan. Bewoners kunnen in hun straat via een uitzonderlijk geopende connectie langs de N35 Kortemarkstraat.
  • Fase 4: Kortemarkstraat deel 2 = De Kortemarkstraat wordt afgesloten en er komt éénrichtingsverkeer op N32. Men kan gebruik maken van een lokale omleiding of men kan gebruik maken van de algemene omleiding langs de E403.
  • Fase 5: N32 Brugsebaan = De straat wordt toegankelijk gemaakt voor één rijrichting. De andere richting volgt de verplichte algemene omleiding langs de E403.
  • Fase 6: Kruispunt N35-N32, bovenzijde = Bij aanleg van bovenzijde van het kruispunt kan het verkeer met driekleurige lichten over de onderzijde van het ontworpen kruispunt geleid worden. De N32 is niet bereikbaar, verplicht de algemene omleiding te volgen langs de E403.
  • Fase 7: Kruispunt N35-N32, onderzijde = Bij de aanleg van onderzijde van het kruispunt kan het verkeer met driekleurige lichten over de bovenzijde van het ontworpen kruispunt geleid worden. De N32 Roeselarebaan is niet bereikbaar. Verplicht bijhorende omleiding te volgen, ondersteund met de omleiding bij doortocht Lichtervelde onderbroken.
  • Vrije fase 1: bufferbekken + Kwakkelbeek = Geen hinder, dus is er geen omleiding.