De afgelopen twee jaar zijn tijdens inspecties  van de Centrumbrug verschillende verzakkingen in het wegdek vastgesteld,  ter hoogte van de voegovergangen. “Die werden plaatselijk hersteld, maar een structurel aanpak van de voegovergangen blijft nodig. De Vlaamse Waterweg voorziet daarvoor in haar onderhoudsprogramma van dit jaar in 100 000 euro. Daarnaast heeft de brug vermoedelijk ook chlorideschade en zijn er betonherstellingen nodig. Ook de waterdichting van de brugdekplaat moet worden aangepakt”, weet Maertens.

Nog meer werken aan Izegemse bruggen op komst

Ook het tweede deel van de Centrumbrug, het viaduct over de spoorweg, vertoont enkele gebreken. De leuning moet hersteld worden enook aanpassingen aan het beton en de voegen dringen zich op. Verder moeten de waterslikkers vrijgemaakt worden en moet de waterdichtheid van de greppel worden opgevolgd.

Bij de brug in Emelgem moeten dan weer de verlichting, het beton en het verzakt voetpad van het landhoofd hersteld worden. Ook verbeterwerken aan de vochtdoorsijpeling ter hoogte van de voegen en aan de dekstenen dringen zich op. Tenslotte moet ook de stalen plaat van de oplegging vervangen worden.

 

“Vandaag is echter nog niet duidelijk wanneer deze werken kunnen worden uitgevoerd. Eens het investeringsprogramma 2021-2024 klaar is, zal blijken welke prioriteit aan deze werken wordt gegeven. Ik volg dit zeker verder op in het Vlaams Parlement”, besluit burgemeester Maertens.