In de winter gaat op het strand en in de duinen heel wat zand verloren. Zandsuppletiesherstellen het veiligheidsniveau van het strand... “Om de exploitatie van het strand tegen de paasvakantie opnieuw mogelijk te maken komen er van februari tot en met april zandopspuitingen op vijf verschillende locaties. “Zo wordt op het strand ter hoogte van het centrum van Oostende 468.250 m³ zand opgespoten. In De Haan zijn er zandsuppleties voorzien op de stranden van Wenduine, Vosseslag en ter hoogte van het centrum.  Ook in Koksijde voorziet het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust de suppletie van 233.158 m³ extra zand”, weet volksvertegenwoordiger Maertens.

Voor alle werkzaamheden voorziet de Vlaamse overheid een bedrag van 18,5 miljoen euro. Ook vorig jaar werd een bedrag uitgetrokken van 19,66 miljoen euro. Toen werd 2.029.410 m³ zand opgespoten op de stranden van Raversijde-Mariakerke, Bredene-De Haan en Knokke Heist. “Het uitvoeren van zandsuppleties langs de zandige Vlaamse kust maakt deel uit van het masterplan Kustveiligheid dat in juni 2011 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. In dat plan staan een hele reeks maatregelen om onze 67 kilometer lange Vlaamse kust te beschermen tegen een duizendjarige stormvloed. Op die manier wordt zowel een veilige als een aantrekkelijke en natuurlijke kust verkregen. Bij de suppleties wordt gefocust op de risicozones uit het masterplan Kustveiligheid”, besluit Bert Maertens.

Onderwerpen