“Er zijn 42 innemingen nodig op het grondgebied van Ieper en 43 op het grondgebied van Heuvelland. De totale kost voor de werken is geraamd op 5,65 miljoen euro. Van dat bedrag is 5,41 miljoen euro ten laste van het Agentschap Wegen en Verkeer. De gemeenten Heuvelland en Ieper investeren elk 120.000 euro in dit project. Een concrete timing voor de uitvoering van de werken volgt nog", stelt Bert Maertens.