In 2020 waren er 1.247 geregistreerde gevallen van verbale agressie en 132 gevallen van fysieke agressie. In 2019 waren dat er respectievelijk 1.472 en 270. Als rechtstreeks gevolg van deze incidenten waren de chauffeurs en controleurs van De Lijn vorig jaar samen 3.516 dagen werkonbekwaam. 

Dringend camerabewaking op alle bussen

“Het totaal aantal gevallen daalt met één vijfde, dat is goed. Maar dat het aantal reizigers van De Lijn in dezelfde periode met de helft achteruit ging, plaatst die daling van de agressiegevallen toch in een heel ander perspectief. Bijkomende actie op het terrein is en blijft broodnodig om de medewerkers van De Lijn te beschermen tegen zinloos geweld. Want dat leidt vaak tot trauma’s en lange periodes van werkonbekwaamheid. Ik pleit daarom al langer voor camerabewaking op alle bussen, zoals dat bij trams al het geval is. Dat schrikt potentiële daders af en helpt ook bij de vervolging nadien. Voorlopig heeft slechts 77 procent van de Lijnbussen camerabewaking, bij de privé-onderaannemers is dat 65 procent”, zegt Bert Maertens.

Ten laatste in 2025 zullen alle bussen van De Lijn uitgerust zijn met camerabewaking. De bussen van de onderaannemers uiterlijk in 2027. “Ik dring er bij de minister op aan dit te versnellen, zodat op korte termijn alle bussen van De Lijn en de exploitanten over camerabewaking beschikken. Dat moet zorgen voor minder daden van agressie tegen medewerkers maar zorgt bovendien tegelijk voor meer veiligheid voor alle reizigers op ons Vlaams openbaar vervoer.”

Vandalisme daalt wél spectaculair

Terwijl de coronapandemie een beperkte impact had op de agressie tegen medewerkers van De Lijn, daalden de cijfers inzake vandalisme wél spectaculair, met liefst 90 procent. In 2020 telde de vervoermaatschappij 88 vandalisme-incidenten. Een jaar eerder waren er dat nog 782. Een duidelijke verklaring voor de enorme daling is er niet. Al zal de versterkte aanwezigheid van politie en controles van De Lijn op het naleven van de coronamaatregelen ongetwijfeld een rol hebben gespeeld.