Minister Weyts sluit het schooljaar 2020-2021 af met goed nieuws voor 21 West-Vlaamse scholen die hun infrastructuur willen renoveren en moderniseren. De vrije basisschool in Emelgem, Prizma Sint-Pieter, kan rekenen op 1.976.871,81 euro Vlaamse middelen. 

Ook heraanleg speelplaats

Er komt een nieuw gebouw met vier klassen, een refter en een sportzaal. Ook de renovatie van een vleugel van het hoofdgebouw voor administratieve functies, een doorsteek langs de straat in functie van de brandveiligheid en toegankelijkheid, de heraanleg van de speelplaats en groenaanleg behoren tot het bouwprogramma.  

“De speelplaats ziet er vandaag nog quasi identiek uit als toen ik er op de lagere schoolbanken zat, dertig jaar geleden. En toen al moest je flink uit je doppen kijken om niet te struikelen over de oneffenheden. Met andere woorden: het werd hoog tijd dat ook die grondig aangepakt wordt”, lacht burgemeester Bert Maertens (N-VA). “De vernieuwing van een flink deel van de school zal de leerlingen, het lerarenkorps en de werking van de school in elk geval ten goede komen. Minister Weyts en de Vlaamse overheid bouwen op die manier verder aan een betere onderwijskwaliteit, ook in Izegem”, besluit burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger Maertens. 

Onderwerpen