De speciale commissie geloofsbrieven adviseerde, bij monde van Bert Maertens, om de stemmen niet te hertellen. Daarop kon eindelijk overgegaan worden tot de eedaflegging van de 124 parlementsleden.