Vlaanderen telt momenteel een 90-tal carpoolparkings met een totale capaciteit van ruim 5800 wagens en fietsen. Een van de parkings bevindt zich in Deerlijk nabij het op- en afrittencomplex op de E17 langs de Vichtesteenweg, aansluitend op het kruispunt met de N36. “De parking is te klein geworden en daarom stelt AWV dit jaar een studiebureau aan. In maart vorigjaar vond er al een overleg plaats met het gemeentebestuur van Deerlijk over de mogelijke opportuniteiten. Het studiebureau moet verder onderzoeken op welke manier er bijkomende carpoolparking kan ontwikkeld worden. Voor de studie maakt Vlaanderen 85.000 euro vrij. De kostenraming voor de effectieve werken bedraagt 500.000 euro”, besluit Maertens.

Filip Terryn, fractieleider van N-VA Deerlijk reageert tevreden. “Met onze lokale afdeling zijn wij al langer vragende partij om de bestaande carpoolparking in de omgeving van het op- en afrittencomplex uit te breiden. Bovendien deden we in 2019 het voorstel om op de plaats waar nu het huidige, vervallen autoleerrijpark is, een carpoolparking in te richten. Het is bijzonder fijn dat er dankzij de Vlaamse overheid binnenkort extra parking komt in onze gemeente om te carpoolen”.