Tijdens de proefperiode wordt de geschiktheid van de drone voor verschillende taken in het kader van maritieme dienstverlening uitgetest. De drone zal anomalieën, zoals kleine bootjes, drenkelingen of drijvende objecten op het water detecteren. Bij een incident wordt de drone gebruikt om de opgelopen schade aan een schip goed in beeld te brengen. Ook bij reguliere Search and Rescue oefeningen worden de mogelijkheden van de drone uitgetest“, vertelt Bert Maertens. 

Op langere termijn is het de bedoeling om testen uit te voeren waarbij de drone kan opstijgen bij calamiteiten. Tijdens deze testperiode zal echter voornamelijk met geplande testvluchten gewerkt worden. “De inzet van de drone zal overigens niet enkel in het kader van reddingsoperaties worden uitgetest. Zo wordt de drone ook gebruikt om milieuverontreiniging op te sporen, zeezoogdieren te spotten en algenbloei te detecteren. Het Vlaams Agentschap Landbouw en Visserij wil de drone inzetten voor visserijcontrole, zoals het gebruik van illegaal vistuig of het overboord gooien van bepaalde soorten”, vult Bert Maertens aan.

Het is het Europese agentschap EMSA (European Maritime Safety Agency) dat de leiding neemt over het grensoverschrijdende project. In België is het Vlaams Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) het centrale aanspreekpunt. De drone wordt door het EMSA van 13 mei tot 13 september gratis en voor 20 uur per week ter beschikking gesteld van elk van beide deelnemende landen.

“De inzet van drones maakt in allerlei beleidsdomeinen heel wat nieuwe zaken en verbeteringen mogelijk. Dat zal de komende jaren enkel nog toenemen, daar kan je van op aan. Zeker wanneer we met drones de veiligheid en de efficiëntie van reddingsoperaties kunnen verbeteren, moeten we dit hard toejuichen”, concludeert Maertens.