“In 2014 waren er 35 ‘combinatiesecretarissen’. Vorig jaar waren dat er al 49 en nu dus 71”, weet Maertens. Ook het aantal gemeenten dat kiest voor een gemeenschappelijke financieel beheerder is in stijgende lijn: “In 2014 waren dat er 84, vorig jaar 89 en nu reeds 128 - of 42 procent van alle Vlaamse gemeenten.”

Politieke én administratieve eenmaking

Het integratievoorstel van minister Homans gaat niet alleen uit van een politieke eenmaking, waarbij de gemeenteraad het lokale sociale beleid aanstuurt. Minstens even belangrijk is dat de leiding van de administratie in één hand komt, met één secretaris en één financieel beheerder voor gemeente en OCMW samen. “Daarbovenop ook nog eens de diensten zelf maximaal samenvoegen, zal zorgen voor een meer coherent en daadkrachtig sociaal beleid. Dat is uiteindelijk ook de doelstelling van de integratie van OCMW en gemeente: een beter beleid dat de zwaksten in onze samenleving ten goede komt”, besluit Maertens.