Milieumarge bij alle grote projecten

Een opvallende maatregel in het plan is de klimaatfactor. “Bij iedere groot project in Izegem  rekenen we een milieumarge in en  wordt er 10 procent extra budget voorzien”, aldus Bert Maertens. “Dit is het geval voor  de bouw van een kunstacademie, archief  en bibliotheek op de site Baertshof . Daarbij wordt 1,23 miljoen euro extra uitgetrokken voor energiezuinige en klimaatbestendige maatregelen.  Ook bij de bouw van een nieuwe evenementenzaal investeren we 200 000 euro extra om de broeikasuitstoot te beperken.  Is er na de realisatie van een groot project budget over, dan investeren we dat geld in de aanplanting van extra bomen of de aankoop van gronden daarvoor”.

Meer Izegemnaars op de fiets

Ander maatregelen zijn het inzetten op ontharding en het plaatsen van extra waterbuffers tegen wateroverlast. “Ook de invalswegen naar de stad willen we vergroenen. Verder trekken we één miljoen euro uit voor extra bomen en bossen.  Het is onze ambitie om meer Izegemnaars op de fiets te krijgen.  We ontwikkelen een fietsplan met verschillende investeringen en maatregelen en zorgen ervoor dat het veilig, comfortabel en aantrekkelijk fietsen is in onze stad” aldus de burgemeester.  Tenslotte wil Izegem meer duurzame energie opwekken door zonnepanelen, bedrijfsgebouwen en woningen goed isoleren, burgercoöperaties ondersteunen en gezinnen en handelaars op maat begeleiden.

Onderwerpen