De Regionale Mobiliteitscommissie keurde op 13 november 2017 de plannen goed voor de herinrichting van het op- en afrittencomplex E17-N382 in Waregem. Er werd gekozen voor het zogenaamde ‘Diverging Diamond Interchange’-scenario (DDI). “Een in Vlaanderen nog onbekend type van verkeersafwikkeling, waarbij het verkeer op de N382 ter hoogte van het op- en afrittencomplex naar de andere weghelft wordt geleid. Het aantal conflicten op het op- en afrittencomplex vermindert sterk, wat leidt tot een vlottere verkeersafwikkeling. De DDI is uitermate geschikt voor situaties waar veel linksafslaande bewegingen de doorstroming bemoeilijken”, aldus Bert Maertens.

De projectnota hiervoor is momenteel in opmaak en wordt voorgelegd aan de Regionale Mobiliteitscommissie begin dit jaar. “Het is nu wel reeds duidelijk dat de aanleg van een nieuwe fietsbrug over de E17 ter hoogte van de Keizerstraat noodzakelijk is. Deze komt er voorafgaand aan de herinrichting van het op- en afrittencomplex, aangezien na de herinrichting er geen fietsers en voetgangers meer toegelaten zullen worden”, zo weet Bert Maertens.

Gebruikers bepalen naam

De technische benaming voor het toekomstige complex is ‘gevlochten Hollands complex’. Dit bekt natuurlijk niet zo goed. Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat ervan uit dat de gebruikers zelf al snel een vlottere benaming zullen bedenken, net zoals dit in Kortrijk gebeurde met ‘het EI’ en  ‘de Paperclip’. Suggesties mogen me steeds bezorgd worden”, lacht Bert Maertens.