Investering van 4 miljoen euro

Momenteel zijn de aanbestedingsdocumenten in opmaak.  De adviezen over de wegopbouw en wegindeling zijn reeds ingewonnen. Na de aanbestedingsprocedure volgt de gunningsprocedure en daarna wordt de aannemer aangeduid. “Een gedetailleerde raming is voorlopig niet beschikbaar, maar de Vlaamse Regering gaat momenteel uit van een investeringsbedrag van 4 miljoen euro. De werken worden in 2021 uitgevoerd en duren normaal gezien twee maanden. Het verkeer richting Brugge zal gedurende de werken op de andere kant van de snelweg gebracht worden zodat er twee versmalde rijstroken zijn per rijrichting. De werken zullen dus even voor hinder zorgen, maar je kan ook geen ei klaarmaken zonder de schaal te breken”, besluit Bert Maertens.