Op 3 september 2018 blokkeerde de socialistische overheidsvakbond ACOD enkele sluizen. Onder meer in Brugge, aan de Verbindingssluis en in de Kruispoortcentrale, legde het personeel het werk neer. “In totaal ondervonden 264 schepen hinder tijdens deze acties. Aan de sluis van Wijnegem ging het om maar liefst 89 schepen; in Evergem om 74”, zo weet Bert Maertens.

Op 17 september 2018, 19 uur, legden de zeeloodsen aangesloten bij de vakbond ACOD het werk neer. In de uren nadien won hun actie aanhang. Ook de binnenscheepvaart werd, opnieuw, door deze acties gehinderd: aan quasi alle sluizen op het Albertkanaal werd er gestaakt. Ook de sluizen op het kanaal Brugge-Zeebrugge werden niet bediend, zodat in totaal 214 schepen getroffen werden”, aldus Bert Maertens.