Op 30 september 2018 werd de fietsbrug over de N36 in Deerlijk officieel geopend. “Bij het ontwerp werd reeds rekening gehouden met de inkijk in de tuin ten noorden van de brug. Daarom werden zichtbelemmerende schermen op de brugrand aangebracht; in de groenzone tussen de brug en het privaat domein werd een groenscherm voorzien (hoogstammen en hazelaars)”, aldus Filip Terryn (N-VA Deerlijk). Bij het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunning werd één bezwaar, naar inkijk in een woning in de Gaverstraat, ingediend. Het ontwerp werd aangepast zodat er ter hoogte van die woning ook een zichtbelemmerend scherm kwam op de brugrand. Toen de brug gebouwd werd, werd er een verkavelingsaanvraag ingediend voor een laatste perceel ten noordoosten van de brug. De verkavelaar wenst ook voor dat laatste stuk een zichtbelemmerend scherm.

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat het reeds aanwezig zichtbelemmerend scherm op de noordelijke brugrand verlengen in de onmiddellijke omgeving van die nieuwe percelen. Dit zal in de loop van dit jaar gebeuren”, zo weet Bert Maertens.

Het is niet de bedoeling om de volledige brug van dergelijke schermen te voorzien, aangezien het esthetische aspect van de brug hierdoor verloren gaat en omdat er altijd wel ergens een plaats is van waaruit, met enige moeite, inkijk in de nieuwe tuinen zal mogelijk zijn”, zo besluit Bert Maertens.