Minder zwerfvuil aan de oevers

Het goede nieuws is dan weer dat we een daling zien van het opgehaald afval op land, aan de oevers van de waterlopen. Ten opzichte van 2021 is er in 2023 een daling van meer dan 50 procent. Het zwerfvuil dat op het water drijft blijft echter in stijgende lijn gaan en is beduidend moeilijker om op te ruimen. “Het is nochtans noodzakelijk om onze binnenwateren proper te houden, niet alleen om onze natuur en onze gezondheid te beschermen, maar ook om schade aan boten en sluizencomplexen tegen te gaan”, stelt Maertens.

Innovatieve oplossingen

De Vlaamse Waterweg zet vooral in op sensibilisering en communicatie om zwerfvuil tegen te gaan. Zo werden er in 2023 geen PV’s opgesteld voor zwerfvuil en plaatst De Vlaamse Waterweg geen extra camera’s om sluikstorten tegen te gaan. “Om onze waterwegen proper te houden, moeten we zeker durven inzetten op nieuwe technologieën en toepassingen. Zo denk ik aan plasticvangers die ook erg kleine plasticstukjes kunnen opvangen, slimme camera’s en autonome vaartuigen waar al experimenten mee lopen. We moeten onze Vlaamse onderzoekers blijven uitdagen om oplossingen te zoeken en proefprojecten op het water alle kansen geven”, besluit Maertens.

JaartalAfval vanop het land (ton)drijvend vuil (ton)
2021742,69 ton1.283,02 ton
2022534,25 ton1.073,39 ton
2023363,18 ton1.325,57 ton