In 2021 werden in alle Vlaamse provincies oproepen gelanceerd voor projecten die de omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland versterken. Zo konden er onder meer projecten ingediend worden voor de aanleg, ontwikkeling en beheer van groene ontmoetingsplekken, zoals het project Vageweenbos in Izegem. Dat project kan nu rekenen op een subsidiebedrag van 49.950 euro.

Ontmoetingsruimte in open lucht

Met de aanleg van het Vageweenbos wil stad Izegem een betere aansluiting maken tussen de dorpskern van Kachtem, de nabije industriezone en het achterliggend landbouwgebied. “De afgelopen coronajaren toonden duidelijk aan dat mensen nood hebben aan ontmoetingsruimte in de open lucht, liefst in het groen. Daarom willen we de doorwaadbaarheid van het Vageweenbos vergroten en de buurtgerichte ontmoeting stimuleren met de aanleg van een publieke boomgaard en het opentrekken van het bufferbekken. Er komen dankzij de subsidie ook zitelementen met spelaanleiding en mooi aangelegde paden”, verduidelijkt burgemeester Maertens.

Harmonie tussen natuur, landbouw en wonen opnieuw ontdekken

“Het Vageweenbos wordt zo de buurtplek waar bewoners,  en lokale werknemers elkaar kunnen ontmoeten, onthaasten in open lucht en de open ruimte en de harmonie tussen natuur, landbouw en wonen kunnen ontdekken”, besluit Maertens.

Onderwerpen