Sinds 2017 ondersteunt minister Homans steden in het investeren in sociale infrastructuur. In het kader van stedenbeleid stimuleert de minister investeringen die een duurzaam hefboomeffect genereren in de aanpak van een belangrijke stedelijke problematiek en het opwaarderen van een stadsdeel. In het kader van armoedebestrijding moeten de projecten inzetten op het bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen in (kans)armoede en het doorbreken van intergenerationele armoede zodat opwaartse sociale mobiliteit mogelijk wordt.

De selectie van de projecten vond plaats na beoordeling door een onafhankelijke jury op basis van inhoudelijke en evaluatieve criteria. De geselecteerde projecten ontvangen samen 6 miljoen euro.

De winnende projecten zijn:

  • Antwerpen – Opvangcentrum Payoke Schipperskwartier (1.335.460 euro)
  • Hasselt – nieuwe locatie voor Café anoniem (1.400.000 euro)
  • Aalst – De Gendarmerie. Broedplaats voor talent (900.000 euro)
  • Brugge – De Pastorie, Eco-Sociaal Deelhuis (666.000 euro)
  • Leuven – Pand 57 Ridderbuurt (850.000 euro)
  • Mechelen – Sociale site BS (848.540 euro)
  • Stad Brugge – De Pastorie, Eco-Sociaal Deelhuis (666.000 euro)

De oude pastorie van Sint-Pieters zal omgevormd worden tot ‘Eco-Sociaal Deelhuis Sint-Pieters Deelt’. Het bestaande samenwerkingsverband ‘Sint-Pieters Deelt’ rond deeleconomie voor de meest kwetsbaren krijgt zo een stevige verankering in het centrum van de deelgemeente. Dit project zet in op kansarmoede en duurzaamheid. Het is participatief opgezet en zal een breed aanbod aan activiteiten bieden. Het project is een mooie synthese van stedelijke ambitie en kansarmoedebestrijding. Het is bovendien kernversterkend door de locatie. Het hergebruik van het bestaande erfgoed biedt een grote meerwaarde.

Sinds 2017 kent Vlaams minister van Stedenbeleid en Armoedebestrijding Liesbeth Homans projectsubsidies toe voor investeringen in sociale infrastructuur. In 2017 werden 5 projecten ondersteund voor een totaalbedrag van 3.033.000 euro. In 2018 werden 7 projecten ondersteund voor een totaalbedrag van 7 miljoen euro.