“Het vinden van geschikte zones voor woonboten is niet evident”, weet Maertens. “Je moet rekening houden met de prioritaire functie van een waterweg, namelijk goederentransport van en naar bedrijven en overslagkaaien langs het water. Vanaf de aanlegplaats moet er ook een degelijke wandel-, fiets- en autoverbinding mogelijk zijn naar de andere straten, winkels en voorzieningen in de buurt. Toch heb ik de indruk dat sommige gemeentebesturen aarzelen om actief op zoek te gaan en alle opties voor woonboten maximaal te benutten. Woonboten in je stad betekenen nochtans een meerwaarde: bewoners gaan winkelen en bezoeken horecazaken in de eigen gemeente. En een zone met woonboten zorgt aan wal ook voor een aparte, gezellige sfeer.”

Wachtlijst verminderen

Vandaag zijn op de Vlaamse waterwegen 204 woonbotenligplaatsen ingevuld. Meer dan de helft (117) bevindt zich op Gents grondgebied. Na Gent is Brugge de grootste trekpleister voor woonboten. Langs vele waterwegen is er echter een tekort. Momenteel telt de wachtlijst 67 kandidaten. Om die te verminderen, komen er binnenkort minstens 19 en misschien 38 nieuwe ligplaatsen bij. Dat is een stijging van 10 en 20 procent.