Moderna Products is opgericht in 1939 en gevestigd in Izegem. “Het bedrijf is gespecialiseerd in het hogedrukspuiten van kunststofproducten voor huisdieren. Binnen deze sector neemt de onderneming wereldwijd de vierde plaats in.  Moderna Products houdt de hele productieketen in eigen beheer en distribueert  in bijna 70 landen.  Daarbij houdt ze rekening met de noden van de verschillende doelgroepen in de maatschappij en met de verschillende culturen en leefgewoonten”, weet de Izegemse burgemeester Bert Maertens.

Gebruiksvriendelijker dan huidige transportkooien

Het Izegemse bedrijf ontwikkelde een innovatieve, sterke en handige lichtgewicht  dierentransportkooi in verschillende maten en het bijhorend productieproces gebaseerd op ‘structural foam injection’. Bert Maertens: “Dat zal de onderneming in staat stellen om als eerste internationale speler tegemoet te komen aan de wereldwijde marktvraag naar stevigere transportkooien voor dieren. De transportkooien zullen voldoen aan de normen van de International Air Transport Association. Daarnaast zullen ze marktconform geprijsd en gebruiksvriendelijker in transport en stockage zijn in vergelijking met de bestaande transportkooien. De kooien werden ontworpen met het oog op een beter comfort voor de dieren”.

Moderna Products investeert in nieuwe site

Naast investeringen in een nieuw machinepark met gemodificeerde spuitgietmachines in functie van het ontwikkelde productieproces, investeert Moderna Products ook in een nieuwe site. “De herlokalisatie is vereist wegens de beperkte beschikbare ruimte op de huidige site. De investeringen die rechtstreeks verband houden met het transformatieproject, komen voor steun in aanmerking.  Het bedrijf zal ook opleidingen organiseren maar de totale kost van het opleidingsplan is lager dan de minimum instapdrempel. Daarom wordt geen subsidie gevraagd voor de opleidingen. Zo steunt de Vlaamse Regering dit project in totaal met 628 000 euro”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Maertens.

Steun voor KMO’s en grote ondernemingen

“De strategische transformatiesteun is een steun voor grote investerings- en opleidingsprojecten die een transformatie beogen zowel van de onderneming als van de Vlaamse economie”, verduidelijkt Vlaams volksvertegenwoordiger Maertens. “De steun is bedoeld voor KMO’s en grote ondernemingen en wordt toegekend bij investeringen en opleidingen die essentieel zijn voor het doorvoeren van het transformatieproject. De basissteun bedraagt 8 % voor investeringen en 20 % voor opleidingen met een maximum van 1 miljoen euro per aanvragende onderneming. Daarnaast is er ook een bonussteun voor de creatie van bijkomende tewerkstelling”.

Onderwerpen