In de nacht van 29 op 30 december 2018 was er een dijkbreuk tussen het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal. De middendijk in Oostkerke brak over een lengte van 30 meter door. Ook de tegenoverliggende dijk werd daarbij beschadigd. “De landdijk werd onmiddellijk hersteld op 30 en 31 december 2018. Ook de middendijk is intussen hersteld. De weg op de landdijk, de N378, is opnieuw opengesteld en zal definitief hersteld worden in de loop van de maand mei, eens de aangevoerde grond voor de dijkherstelling zich gezet heeft. De kostprijs van dit alles: 600.000 euro”, zo weet Bert Maertens.

Toename aan holen

De middendijk wordt om de vier jaar geïnspecteerd door de patrimoniuminspecteurs van De Vlaamse Waterweg nv (DVW). De twee landdijken worden jaarlijks geïnspecteerd.

Naast deze gedocumenteerde inspecties gebeuren ook regelmatige controles door de medewerkers van het district. “De laatste inspectie van de middendijk, zijde Afleidingskanaal van de Leie, gebeurde in mei 2015. De laatste inspectie van de middendijk, zijde Leopoldkanaal, gebeurde in mei 2016. Bij geen van deze inspecties werden afwijkingen vastgesteld. Begin dit jaar werd de volledige middendijk onderworpen aan een grondige inspectie. Er werd een toename aan holen van ongedierte vastgesteld. Opvallend waren ook de grote concentraties molshopen”, aldus Bert Maertens. Uit de huidige vaststellingen en voorgaande inspectieverslagen van de dijk is er geen enkele aanwijzing dat een “gebrekkig” onderhoud de oorzaak zou zijn van de dijkbreuk.

N-VA Damme is alvast tevreden dat DVW de zaak ernstig neemt en verder zoekt naar de oorzaken van de dijkbreuk. “Dat de inspectiefrequentie van de middendijk opgetrokken wordt is een goede zaak. Dat stelt de omwonenden gerust”, zo besluit fractieleider Jan Van Meirhaeghe.