De werkzaamheden op Kortrijk Weide zorgen er ook voor dat er grond moet worden afgevoerd. “Dit gebeurt via binnenvaart. Een logische keuze: de site grenst aan de Leie en op deze manier worden er vrachtwagens van onze wegen gehaald”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens. “Er vonden al acht zo’n transporten plaats, tussen mei en eind oktober 2017, waarbij er telkens ongeveer 1250 ton werd afgevoerd. Momenteel ligt er nog zo’n 15.000 m3 of 25.000 ton te wachten. Er zullen dus nog minstens twintig transporten nodig zijn. Een timing hiervoor is er nog niet, maar dit moet plaatsvinden voor midden juli volgend jaar”, zo weet Bert Maertens.

Op 31 januari vorig jaar werd er een gebruikersovereenkomst gesloten met De Vlaamse Waterweg nv voor het gebruik van de terreinen ter hoogte van de Karel De Goedelaan en de Havenkaai. Die werd verlengd tot en met 15 juli 2019. Op het einde van de overeenkomst moet alles in goede staat en volledig ontruimd zijn”, zo besluit Bert Maertens.

Bijlage: overzicht van de reeds uitgevoerde transporten:

  • 3 mei 2017
  • 5 mei 2017
  • 7 juni 2017
  • 9 juni 2017
  • 13 juni 2017
  • 15 juni 2017
  • 17 oktober 2017
  • 19 oktober 2017