Analyses van bodem en grondwater

In juni 2021 besliste de Vlaamse Regering om alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. In het kader van deze inventarisatie werd een specifiek op PFAS gericht verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein.De meetresultaten tonen aan dat er een duidelijke aanwijzing is op een verontreiniging met PFAS in de bodem en het grondwater. In een verder onderzoek zal de verontreiniging verder in kaart worden gebracht en wordt er nagegaan of er risico’s zijn voor mens en milieu.

Blootstelling vermijden

Door de verhoogde PFAS-waarden op de site, is er voor de omwonenden een risico op blootstelling. Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft daarom uit voorzorg adviezen aan de omwonenden.

In een zone van 100 m rond de site

Aan ouderen, kinderen, personen met een lage immuniteit en vrouwen die zwanger zijn/willen worden of borstvoeding geven, wordt aangeraden om geen zelfgeteelde voeding uit de moestuin of eieren van eigen kippen te eten. Behoor je niet tot deze gevoelige groepen, dan is het advies om het eten van zelfgeteelde voeding uit eigen moestuin af te wisselen met producten uit de handel en om maximaal 1 ei per week van eigen kippen te eten.

In een zone van 500 m rond de site

Het advies is om gebruik van grondwater uit grondwaterputten te vermijden als drinkwater, om te koken, koffie of thee te zetten, om je moestuin te besproeien of een zwembad te vullen. Putwater kan wel nog gebruikt worden om bijvoorbeeld je auto te wassen, het toilet door te spoelen, sierplanten water te geven of je oprit af te spuiten.

Burgemeester Bert Maertens: “Inwoners woonachtig in de buurt van de brandweerkazerne ontvangen een brief in de bus met meer uitleg over de maatregelen. Inwoners die in de buurt wonen van locaties waar in het verleden een grootschalige brand woedde en waar mogelijk ook PFAS-houdend blusschuim is gebruikt, ontvangen een brief met info over de zogenaamde no regret maatregelen, in afwachting van het bodemonderzoek. Het gaat om de omgeving van de Papestraat, Oekensestraat, Ingelmunstersestraat, Ghistelstraat, Graaf de Montblanclaan, Bellevuestraat en de Lodewijk de Raetlaan.”

Enkel een langdurige blootstelling aan PFAS kan op termijn gevolgen hebben. Het zijn stoffen die we zelf niet kunnen kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen. Daarom wordt aangeraden de adviezen goed op te volgen.  Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan het Agentschap de maatregelen aanpassen.

Onderwerpen