De opvallende IJsputbrug werd in 2002 geopend naar aanleiding van Brugge Culturele Hoofdstad. De brug verbindt het Vestibuleplein op het Kanaaleiland over de vestingwallen naar het Minnewaterpark. Na bijna twintig jaar isde brug aan herstelling toe. “De Vlaamse Regering voorzag na een eerste raming 200 000 euro. Momenteel worden de offertes nagekeken en loopt het prijsonderzoek, zodat de correcte kostprijs snel duidelijk wordt. Het Agentschap Onroerend Erfgoed gaf intussen toelating om de werken aan het beschermd erfgoed uit te voeren”, verduidelijkt Bert Maertens.

Tijdelijke voetgangersbrug

Het uitzicht van de brug wordt niet gewijzigd met uitzondering van het houten brugdek waarin een anti-slipprofilering wordt voorzien. “Tijdens de duur van de  werken zorgt de Vlaamse Waterweg voor een tijdelijke voetgangersbrug van drie meter breed. Er worden geen hoogstambomen gerooid. Alle overhangende takken van de bomen worden vooraf door stad Brugge gesnoeid en waardevolle beplantingen worden beschermd”, vertelt Bert Maertens.