De afgelopen jaren werd al flink geïnvesteerd in het optimaliseren van de doorstroming en het verhogen van de verkeersveiligheid op de N31 in Brugge. “Zo kwamen er  tussen de afrit van de E40 en het kruispunt met de A11 vijf nieuwe tunnels waardoor vijf gevaarlijke kruispunten werden weggewerkt. De Vlaamse overheid wil het comfort en de verkeersveiligheid op de Brugse Expressweg ook in de toekomst garanderen en investeert daarom opnieuw in deze belangrijke gewestweg”, weet Bert Maertens.

Wegdek wordt hersteld

Tussen de Bevrijdingslaan en de Blankenbergse Steenweg is de weg  op de N31 in slechte staat. Vlaams volksvertegenwoordiger Maertens: “Daarom worden de asfaltlagen heraangelegd en worden de beveiligingsconstructies vervangen. Van die gelegenheid wordt gebruik gemaakt om herstellingswerken uit te voeren aan de zogenaamde kunstwerken op dit wegvak. Zowel de brug over het kanaal als de brug over de Oostense Steenweg worden aangepakt”.

Vier fases

Met dit project is een bedrag van 10,5 miljoen euro gemoeid. De Vlaamse overheid rekent in totaal op 175 werkdagen. “Het bestek is opgemaakt en moet nu goedgekeurd worden. Daarna volgt de  aanbestedingsprocedure. Er werd al een hinderinschatting gevraagd en de verschillende fases werden besproken met de lokale en federale politie”, besluit Bert Maertens.

Dit zijn de fases die voorzien worden in het bestek:

  • Fase 0: voorbereidende werken
  • Fase 1: structureel onderhoud op N31 tussen Bevrijdingslaan en Blankenbergse Steenweg (richting Zeebrugge) inclusief kunstwerken.
  • Fase 2: structureel onderhoud op N31 tussen Blankenbergse Steenweg en Bevrijdingslaan (richting binnenland)inclusief kunstwerken.
  • Fase 3: hakhoutbeheer en waterafvoer in de bermen