Het project K-R8, dat de ruime omgeving van de R8 op vlak van ruimtelijke ordening en mobiliteit wil aanpakken, is opgevat als complex project. Een nieuwe, procesmatige aanpak met vier stappen, die ervoor moet zorgen dat dergelijke projecten binnen een aanvaardbare termijn gerealiseerd worden, én met een zo maximaal mogelijk draagvlak. “Momenteel bevindt het project K-R8 zich in de verkenningsfase. Dit behelst onder meer een mobiliteitsonderzoek. Het eindrapport hiervan werd in september aan de stuurgroep voorgelegd”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronse (N-VA). De verkenningsfase wordt afgesloten met het nemen van een startbeslissing, met een duidelijke projectdefinitie en doelstellingen.

Het voorontwerp startbeslissing is momenteel onderwerp van besprekingen binnen het projectteam, de ambtelijke werkgroep en de stuurgroep. “Het is de bedoeling de startbeslissing in het voorjaar van volgend jaar te laten goedkeuren door de Vlaamse regering.” Dan pas kan de onderzoeksfase van start gaan. “Het doel van de onderzoeksfase is om de beste oplossing te filteren uit een brede waaier van mogelijkheden. Daarvoor moeten de verschillende oplossingen op een geïntegreerde manier onderzocht en afgewogen worden. De beste oplossing wordt geformuleerd in het voorkeursbesluit”, zo besluit Bert Maertens.