Terwijl in 2018 en 2019 nog respectievelijk 35 en 42 chauffeurs van De Lijn een geldboete kregen voor gsm-gebruik, steeg dat aantal in 2020 en 2021 naar 68 en 60.  In diezelfde periode 2018-2021 schreef de politie zo een boetebedrag uit van 23.199,12 euro.

Geen rijverbod voor gsm-gebruik

Geen enkele chauffeur kreeg sinds 2018 een rijverbod voor het gebruik van de gsm tijdens het rijden met de bus. De Lijn kent ook geen ongevallen die veroorzaakt werden door het gebruik van een gsm. Alle betrokken chauffeurs werden door hun teamcoaches aangesproken. Daarbij werd steevast verwezen naar de policy over het gebruik van de gsm op de voertuigen die iedere medewerker ondertekent bij aanwerving.

“Ik reken de komende jaren op beterschap. Zoniet moet De Lijn extra maatregelen nemen, van sensibilisering met een interne campagne tot het extra bestraffen van dergelijke verkeersovertredingen. Die kunnen immers de veiligheid van de reizigers in gevaar brengen en dat is het laatste wat je wil als je het goed voor hebt met de toekomst van het openbaar vervoer in Vlaanderen”, besluit Maertens.