Blind stemmen

Maertens denkt daarbij niet alleen aan rolstoelgebruikers, maar ook aan blinden en slechtzienden. “Er bestaat een proefproject om mensen met een visuele beperking met behulp van een audiomodule zelfstandig hun stem te laten uitbrengen op plaatsen waar elektronisch kan worden gestemd”, legt Bert Maertens uit.

Begeleiding

Kiezers die door lichamelijke beperkingen niet alleen naar het stemhokje kunnen, moeten kunnen beroep doen op een begeleider. Omdat dat afhankelijk is van de goede wil van de voorzitter van het stembureau komen er duidelijke richtlijnen over zo’n begeleide stem. “Kiezers met een beperking zullen zich te allen tijde kunnen laten begeleiden door de persoon van zijn of haar keuze”, besluit Vlaams Parlementslid Maertens.