Als het op de evenredige arbeidsdeelname van kansengroepen aankomt, heeft de Vlaamse overheid een voorbeeldfunctie. Daarom stelt zij ook streefcijfers voorop. “Het was overigens Geert Bourgeois die meer dan tien jaar geleden als pionier heel wat ondersteunende maatregelen daarvoor uitwerkte, die nu door minister Homans verder worden uitgevoerd”, beklemtoont Maertens. Het streefcijfer voor personeelsleden met een handicap of chronische ziekte bij de Vlaamse overheid is drie procent. “Momenteel stranden we op 1,3 procent. Er zijn dus bijkomende inspanningen nodig om het streefcijfer te halen”, geeft Maertens toe. “Maar we passen voor een systeem van quota. Want dat zorgt allesbehalve voor een positief verhaal. De perceptie dat een medewerker niet wordt aangeworven omwille van competenties, maar enkel omdat het moet, moeten we absoluut vermijden.”

Inspanningen volhouden

De N-VA pleit ervoor om de ambitieuze streefcijfers te behouden en de inspanningen om die te bereiken onverminderd verder te zetten. Die inspanningen zijn vandaag reeds aanzienlijk: “Bij werving en selectie is er extra ondersteuning voor personen met een handicap. Zo krijgen zij meer tijd om het examen af te leggen, een aangepaste werkomgeving, en zo meer”, legt Maertens uit. Ook de leidinggevenden worden gesensibiliseerd. Bovendien zijn er de voorbehouden betrekkingen: één procent van alle betrekkingen in een entiteit kunnen worden voorbehouden aan personen met een handicap, waardoor enkel personen uit die doelgroep kunnen deelnemen aan de selectie.

In De Zevende Dag verdedigde Bert Maertens het N-VA-standpunt over dit onderwerp. Bekijk het debat op deredactie.be*. (09:30)
 

*Door veranderingen aan de website van de VRT is dit mediaoptreden niet langer te bekijken.