Op 13 november vindt het startmoment plaats in Diksmuide. De testen zelf zullen plaatsvinden op de IJzer tussen Heernisse (Diksmuide) en het Sint-Joris spaarbekken (Nieuwpoort) en zullen tot eind april volgend jaar duren.

De testen kaderen in het project ‘Autonoom varen in de Westhoek’. “De Vlaamse Waterweg nv is de trekker hiervan. Ook de POM West-Vlaanderen en de KU Leuven participeren in dit project dat de mogelijkheden voor autonome vaart onderzoekt. Met de testen op de IJzer wil de Vlaamse overheid de nieuwe technologieën uittesten in een echte omgeving”, legt Bert Maertens uit.

De totale kostprijs van het project ‘Autonoom varen in de Westhoek’ bedraagt 623.000 euro. Hiervan nemen De Vlaamse Waterweg nv en de POM elk 138.000 euro voor hun rekening, en de KU Leuven 97.000 euro. Europese EFRO-subsidies vervolledigen het pakket.

Privésector enthousiast

Ook enkele Vlaamse ondernemingen willen hun innovatieve technologieën inzake autonoom varen uittesten. Bert Maertens: “Dat kan, want de Vlaamse overheid stelde alle Vlaamse waterwegen open als testgebied. Vlaanderen zal de geïnteresseerde ondernemingen ook alle mogelijke ondersteuning bieden op het vlak van regelgeving, vergunningen en toelatingen. Die participatie van privéondernemingen is een uitstekende zaak. Er is zelfs concrete interesse voor een proefvaart op zee, tussen Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk.

"Minister Weyts wil de binnenvaart nog aantrekkelijker en concurrentiëler maken dan vandaag. Er wordt voortdurend geïnvesteerd in nieuwe types schepen, betere systemen en innovatieve concepten. Autonoom varende schepen zijn de toekomst. Elke vracht die via de binnenvaart kan gaan is een vrachtwagen minder op onze wegen. Vlaanderen mag gerust de ambitie hebben om inzake autonoom varen een voortrekker te zijn wereldwijd”, zo besluit Bert Maertens.