“Bewoners langs de drukke expresweg zijn al jaren vragende partij voor een oplossing voor de geluidsoverlast. Voormalig minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) besliste daarom in 2018 om extra geluidschermen te realiseren. De Vlaamse Regering voorziet nu in 10 miljoen euro voor de plaatsing van de resterende geluidschermen aan weerszijden van de N31. Dit zal een stevig verschil maken voor de mensen die langs de drukke snelweg wonen”, verduidelijkt Bert Maertens.

Compensatie voor bomen en struiken langs de N376

In overleg met de politie is intussen een fasering  voor de werken klaar. De uitvoering start normaliter in de tweede helft van dit jaar. “In een eerste fase worden alle kap- en rooiwerken uitgevoerd. Op de plaatsen waar de geluidschermen komen, moeten alle bomen en struiken verwijderd worden. In overleg met de stad Brugge is beslist tot  compensaties langs de N376, de gewestweg tussen Brugge en Sluis. Voor de groenwerken worden in totaal 105 werkdagen uitgetrokken”, weet Bert Maertens.

Zeven fases worden afzonderlijk uitgevoerd

Na de groenwerken is de effectieve plaatsing van de geluidschermen aan de beurt, in zeven fases. “De aannemer mag zelf kiezen in welke volgorde hij de werken uitvoert. De verschillende fases worden niet op hetzelfde moment uitgevoerd om het onderliggende wegennet niet te overbelasten. De werkzaamheden gebeuren zo veel mogelijk vanaf de parallelwegen van de N31. Toch is het niet te vermijden dat in bepaalde fases de rechterrijstrook van de N31  afgesloten wordt.  Voor de plaatsing van de geluidschermen worden 240 werkdagen uitgetrokken”, besluit Bert Maertens.

Dit zijn de zeven subfases:

  • Fase A: zone tussen K. Albert I-laan en bestaande schermen Tillegemdreef richting E40
  • Fase B: zone tussen K. Astridlaan en Torhoutse Steenweg richting E40
  • Fase C: zone tussen Torhoutse Steenweg en Gistelse Steenweg richting E40
  • Fase D: zone tussen Gistelse Steenweg en Legeweg richting E40
  • Fase Bb’: zone tussen Koningin Astridlaan en Torhoutse Steenweg richting kust
  • Fase Cc’: zone tussen Torhoutse Steenweg en Gistelse Steenweg richting kust
  • Fase Dd’: zone tussen Gistelse Steenweg en Legeweg richting kust.