41 gevaarlijke punten in West-Vlaanderen

“Momenteel zijn er in West-Vlaanderen nog 41 punten gevaarlijke verkeerspunten”, weet Vlaams Parlementslid Bert Maertens. “Het is de intentie van de Vlaamse Regering om alle zwarte punten zo snel mogelijk weg te werken. Een van die punten is de N9 tussen Bredene en Klemskerke.  Begin 2017 werd de snelheid op dit traject daarom al aangepast van 70 km per uur naar 50 km per uur. Daarnaast werd ook de belijning afgestemd op deze snelheidswijziging. De breedte van de rijbaan werd smaller zodat de veiligheidsafstand tot het fietspad groter werd”.

Verkeersveiligheid is prioriteit

Momenteel worden de laatste administratieve stappen genomen. Het conformiteits- en ijkingsattest van de installatie moet nog worden overgemaakt. Daarna is er de voorlopige oplevering en wordt het protocolakkoord ondertekend. “Voor de installatie wordt in totaal 160 000 euro geïnvesteerd. De trajectcontrole zal ervoor zorgen dat chauffeurs tussen Bredene en Klemskerke hun snelheid matigen en dat de kans op ongevallen gevoelig daalt. En dat is een goede zaak. Verkeersveiligheid voor alles”, besluit Bert Maertens.