Bert Maertens pleitte in het parlement veelvuldig voor een passende compensatie voor abonnementhouders die door de lockdown hun abonnement niet ten volle konden benutten. “Ik vond het gepast dat reizigers hun betaald abonnement zelf konden schorsen en verlengen voor de tijd van die schorsing. Een abonnement op maat dus”, verduidelijkt de N-VA-volksvertegenwoordiger.

Abonnementhouders blijven De Lijn trouw

Begin oktober vorig jaar kwam De Lijn uiteindelijk met de pauzeknop op de proppen. Uit cijfers die Maertens eerder opvroeg, blijkt dat in de periode oktober 2020 tot eind januari 2021 25.732 reizigers gebruik maakten van het pauzesysteem. Bert Maertens: “De eerste evaluatie is positief. De invoering van de pauzeknop heeft een gunstig effect op het imago van de vervoermaatschappij, zo blijkt uit een bevraging. Maar belangrijker nog: abonnementhouders blijven in grote mate trouw aan De Lijn. Van de 423.000 reizigers van wie abonnement verviel tussen 1 november 2020 en eind februari 2021, heeft intussen 82 procent het abonnement opnieuw verlengd.”

Maertens vroeg de minister om de verlenging van het pauzesysteem alsnog in overweging te nemen. “Uit de bevraging ter evaluatie van de pauzeknop van De Lijn bleek bovendien duidelijk dat de vraag naar flexibele abonnementsformules leeft. De minister beloofde dit in 2022 zeker in te voeren, wat uiteraard goed nieuws is. Een verlenging van de door de coronacrisis ingevoerde pauzeknop tot volgende zomer zou een eerste stap in die richting zijn”, besluit Maertens.