In het kader van het Vlaamse Relanceplan investeert de Vlaamse Regering in 2021 335 miljoen euro voor de vernieuwing en uitbreiding van fietsinfrastructuur in Vlaanderen. In West-Vlaanderen kunnen 32 fietsprojecten putten uit die middelen. Bert Maertens: “Eén project situeert zich in Wervik. Op het fietspad langs de Wervikstraat en de Geluwsesteenweg (N311) plant AWV in oplopende richting het lokaal herstel van betonplaten. Als het rooien van enkele bomen wordt toegestaan, wordt het huidige fietspad vervangen door een breder fietspad in asfalt. Dat is er vandaag smal en opgestoken door boomwortels.”

De voorbereidende studies om het project in de markt te zetten zijn intussen gestart. Voor de aanbestedings- en gunningsprocedure start, moeten eerst het ontwerp en de aanbestedingsdocumenten worden afgewerkt. Dit is gepland in het voorjaar van 2021. “De Vlaamse Regering investeert 500 000 euro voor dit project, dat het fietscomfort en de veiligheid in Wervik ten goede komt”, aldus Maertens.

N-VA Wervik-Geluwe reageert tevreden

“Al sinds de vorige legislatuur dringen we met onze lokale N-VA-afdeling aan bij het Agentschap Wegen en Verkeer om de fietsverbindingen tussen onze deelgemeentes veiliger te maken. Dankzij Ben Weyts, de vorige Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, kwam dit dossier effectief op de meerjarenplanning van AWV. Wij zijn blij dat er nu werk van gemaakt wordt. Dit komt de veiligheid van onze fietsers sterk ten goede”, stellen voorzitter Virginie Mahieu en voormalig schepen van Mobiliteit Sanne Vantomme van N-VA Wervik-Geluwe.