Tussen de kilometerpunten 3,8 en 8,3 langs de Brugseweg in Langemark-Poelkapelle wordt het huidige  fietspad op verschillende plaatsen vervangen door een verharding in asfalt. “Ook het kruispunt met de Zonnebekestraat wordt overzichtelijker en veiliger. Door de geplande aanpassing worden fietsers op een logische wijze in het wegbeeld geplaatst, kunnen ze straks veilig oversteken en wordt de snelheid van automobilisten verlaagd in de aanloop naar het kruispunt. Centraal op het kruispunt komt er een dubbele richtingsoversteek die de vlotste verbinding is van de Zonnebekestraat. De dubbelrichtingsfietspaden ernaartoe zijn meer afgescheiden van de rijweg”, weet Bert Maertens.

Ontwerp volgt begin 2021 

De fasering en timing voor de uitvoering van het project is nog niet bepaald. Bert Maertens: “De opmaak van het bestek is aan de gang. In het voorjaar van 2021 worden het ontwerp en de aanbestedingsdocument afgewerkt. Daarna volgt de aanbestedings- en gunningsprocedure.”

Drie projecten volgen

De komende jaren plant de Vlaamse overheid in Langemark-Poelkapelle nog drie andere projecten die gericht zijn op het verhogen van het fietscomfort. ”Volgend jaar wordt de kruising bij het Canadees herdenkingsmonument aangepast. Hiervoor is in een budget voorzien van 254.000. Daarnaast wordt, vlakbij de grens met Ieper, het kruispunt aan de Hogeziekenweg heringericht. Ter hoogte van het Guynemerplein worden dan weer de fietspaden buiten de rotonde gebracht”, besluit Maertens.

N-VA Langemark reageert tevreden

Ook Peter Vantomme, de N-VA-schepen van Mobiliteit in Langemark-Poelkapelle reageert tevreden op de investering van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Als gemeente plannen wij bovendien zelf nog verschillende ‘veiliger fietsen-acties’. Een speerpunt in ons mobiliteitsplan is daarbij het ‘fietsnetwerk voor de trappers’. Daarnaast investeren we in fietsveilige schoolomgevingen van Poelkapelle en Sint-Juliaan. Ook de heraanleg van de spoorwegbedding ‘Vrijbosroute’ tussen Langemark en Ieper betekent een absolute meerwaarde voor de veiligheid van de fietsende scholieren in onze gemeente”.