De brug  over de E403 staat sinds 1 januari 2018, na een stevige aanrijding, op de lijst met prioritaire kunstwerken in Vlaanderen. Dat zijn bruggen, tunnels en keermuren die extra in de gaten worden gehouden en zo nodig prioritair worden behandeld. “De studie over het nodige herstel is  er intussen. Momenteel loopt het onderzoek naar de noodzaak van een sloopopvolgingsplan en is er de opmaak van de hinderinschatting en het bestek. AWV voorziet 400.000 euro voor het herstel van de aangereden randligger en het aanbrengen van externe naspanning op de brug. De aanbesteding voor de werken zal gebeuren in 2022. Na de opmaak van de hinderinschatting van de werken volgt overleg met de stadsbesturen van Roeselare en Izegem”, besluit Maertens.