De voetgangersbrug over sluis 11 aan de Abdijkaai in Kortrijk loopt over het kanaal Bossuit-Kortrijk en valt onder het beheer van De Vlaamse Waterweg. “Tijdens een inspectie op 19 april 2019 bleek dat de schade aan de brug groot is en dat de stabiliteit niet meer te garanderen is over een langere periode. De brug werd daarom opgenomen op de lijst van prioritaire kunstwerken, met eerste prioriteit”, weet Bert Maertens.

Tijdelijke brug voor voetgangers en fietsers tijdens de werken

De Vlaamse overheid maakt nu 200.000 euro vrij voor het herstel van de brug. Het renovatieproject omvat de reconstructie van de landhoofden, pijlers en brugdekplaat. De leuning wordt hersteld met maximaal behoud van de originele elementen. De aanbestedingsprocedure is momenteel lopende, de offertes werden op 29 november 2021 geopend. De aanvraag van de omgevingsvergunning zal gebeuren in het voorjaar van 2022. “Afhankelijk van het verkrijgen van de omgevingsvergunning starten de werken in het najaar van volgend jaar of het voorjaar van 2023. De uitvoeringstermijn van het herstel bedraagt in totaal 120 werkdagen. Tijdens de werken zal een voetgangers- en fietsersbrug voorzien worden over de sluiskolk van sluis 11”, besluit Maertens.

Waterbouwkundig erfgoed

Schepen Axel Ronse van N-VA Kortrijk reageert opgetogen. ”De oude sluis 11 is een mooi stukje waterbouwkundig erfgoed in mijn stad. Ze geeft een uitstekend beeld van het vrachtvervoer in de 19de eeuw en is samen met de karakteristieke sluiswachterwoning een beschermd monument.  Dat de voetgangersbrug op deze locatie nu wordt aangepakt door de Vlaamse Waterweg, is vanzelfsprekend een goede zaak”.