De Lijn legt momenteel de laatste hand aan het voorontwerp voor de bouw van een nieuw busstation in Veurne aan de voormalige stelplaats. Er vond hiervoor al afstemming plaats met de stad Veurne voor de aansluiting van het busstation op de Stationplaats en de Rodestraat. Ook met de NMBS was er al overleg voor de aansluiting met het terreinperron.

“De Vlaamse vervoersmaatschappij plant deze zomer de marktconsultatie waarna de werken  eind 2022 aanvangen. De Lijn rekent op een uitvoeringstermijn van zes maanden wat betekent dat de werkzaamheden midden 2023 zijn beëindigd. Voor de studie van het project werd reeds 60.000 euro vastgelegd. De uitvoering van het project wordt momenteel geraamd op 350.000 euro. Het is De Lijn die volledig instaat voor de financiering van het nieuwe busstation”, besluit volksvertegenwoordiger Bert Maertens.