Aquafin vervangt de bestaande collector door een nieuwe installatie op een tracé dat deels langs de N358 loopt. De stad Oudenburg plant tijdens die werken de herinrichting van een lokale weg. “Tussen de Zandvoordebrug en het vrijliggende fietspad, iets verderop de N358, is er momenteel geen fietspad. Naast de oplossing van deze missing link voorziet AWV in structurele onderhoudswerken op de gewestweg”, weet N-VA-volksvertegenwoordiger Maertens.

Vlaanderen trekt 656.000 euro uit

Het dossier is aanbestedingsklaar. In de eerste fase starten de werken aan de lokale weg. Daarna schuiven de werken op richting de Vaartstraat. Maertens: “Het totale project wordt momenteel geraamd op 6 miljoen euro. Daarvan neemt het Agentschap Wegen en Verkeer 656.000 euro voor zijn rekening. Aquafin, Fluvius en Oudenburg voorzien respectievelijk in een bedrag van 4,66 miljoen euro, 555.000 euro en 129.000 euro.” Stijn Jonckheere van N-VA Oudenburg reageert tevreden: "Met deze bestuursploeg hechten we veel belang aan verkeersveiligheid. Met dank aan Vlaanderen kunnen we op deze manier opnieuw een hiaat in het fietsnetwerk in onze stad oplossen."