Bij de recentste inspectie, op 4 april 2018, werd duidelijk dat de aangebrachte verharding op de Leiebrug voor een overbelasting zorgt die niet aanvaardbaar is voor de stabiliteit van de brug. “De Leiebrug werd daarom opgenomen op de lijst van prioritaire kunstwerken met eerste prioriteit. Het voorstel was om het kunstwerk af te breken en volledig te vernieuwen. Intussen loopt er een studieopdracht voor de tweede fase van de herinrichting en verdere verlaging van de Leieboorden. De studie rond de herbouw van de Leiebrug is daar een onderdeel van”, weet Bert Maertens.

De studieopdracht van de Leiebrug omvat de opmaak van het concept, het voorontwerp, het definitief ontwerp, het uitvoeringsontwerp,  de aanvraag omgevingsvergunning, de opmaak van het aanbestedingsdossier en de ondersteuning van de plaatsing. “Hoe lang de werken zullen duren, hangt af van het definitief ontwerp van de nieuwe brug. De uitvoering van de werken is gepland in 2023 en 2024. De Vlaamse Waterweg staat in voor de financiering en voorziet in een budget van 1,5 miljoen euro”, besluit volksvertegenwoordiger Maertens.