Met 4,3 miljard euro aan eenmalige investeringen is het relanceplan meteen het meest ambitieuze investeringsplan dat een Vlaamse Regering ooit in de steigers heeft gezet.  Voor het plan zal de Vlaamse Regering zijn financiële reserves dienen aan te spreken. Vlaanderen is daartoe in staat omdat er jarenlang spaarzaam en degelijk werd bestuurd.   Uiteraard is het de bedoeling om op termijn de schulden terug te betalen.  “Daarom is het belangrijk om de juiste keuzes te maken die er op gericht zijn om onze economie een duw in de rug te geven.  Zo kunnen we de economie herstellen en de fundamenten leggen om snel terug te keren naar een gezond financieel evenwicht”, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens.

Via het plan doet de Vlaamse Regering bewust investeringen in schoolgebouwen, ziekenhuizen, onderzoeksinfrastructuur, culturele topinfrastructuur, sportinfrastructuur en onroerend erfgoed. “Daarnaast zijn er ook de grote mobiliteitswerken”, aldus Maertens. “Zo zal er volop ingezet worden op fietsinfrastructuur en andere duurzame verkeersmodi. Er wordt  stevig geïnvesteerd in groener openbaar vervoer, nieuwe sluizen en de verhoging van bruggen. Verder is er ook Oosterweel, het grootste infrastructuurproject van West-Europa. Tenslotte worden er ook de nodige centen uitgetrokken voor meer laadpaalinfrastructuur”.