Vlaamse subsidies voor drie schoolrouteknelpunten in Oostduinkerke

Door Bert Maertens op 27 juni 2022, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

De gemeente Koksijde krijgt subsidies van de Vlaamse overheid voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op drie knelpunten langs schoolroutes.  Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens aan minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). “Zo komen er ingrepen in de Toekomstlaan, de Dorpsstraat en op het kruispunt van de Dorpsplaats met de N39. Deze knelpunten liggen alle- drie op de route naar de scholen in het centrum van Oostduinkerke. Met deze financiële ondersteuning wil de Vlaamse Regering de fietsreflex bij kinderen en jongeren in de kustgemeente stimuleren”, stelt Maertens.

De Vlaamse Regering wil samen met lokale besturen prioritair werk maken van veilige schoolroutes, zowel op gewestwegen als op gemeentewegen. Ze maakt 30 miljoen euro subsidiemiddelen vrij om knelpunten aan te pakken. Vlaanderen subsidieert projecten voor maximaal 50 procent, met een plafond van 100.000 euro per schoolroute. Uit de verschillende subsidieaanvragen selecteerde het Agentschap Wegen en Verkeer ook drie projecten in Koksijde. 

Middengeleiders in Toekomstlaan

In de Toekomstlaan, ter hoogte van de Nieuwstraat en de Koningstraat, worden er in de tweede helft van dit jaar middengeleiders aangelegd om de oversteekbaarheid van de zwakke weggebruikers te verbeteren. “Het tweede knelpunt is gesitueerd op de kruising van de Dorpstraat met de S. Declerckstraat. In de tweede helft van 2022 worden er fietspaden en fietssuggestiestroken gerealiseerd in combinatie met verlichting. Dit moet de veiligheid en het comfort van fietsers optimaliseren”, weet Bert Maertens.

Het derde knelpunt bevindt zich aan de kruising van de Dorpsplaats met de drukke Veurnekeiweg. Bert Maertens: “Daar wordt de oversteek voor fietsers straks veiliger door het aanbrengen van middengeleiders en markeringen. Hiervoor werd al een schetsontwerp gemaakt. Afhankelijk of er al dan niet een omgevingsvergunning nodig is, starten de werken eind 2022 of begin 2023.”

Concrete projecten worden nu verder verfijnd

De beslissing is genomen voor de drie knelpunten. De nota’s en plannen voor de aanpak worden nu nog verder verfijnd. Kamerlid Sander Loones (N-VA) reageert alvast tevreden: “Onze kinderen moeten veilig naar school kunnen fietsen. Ouders mogen terecht  verwachten van de overheid dat ze het nodige hiervoor doet. Ik ben dan ook enorm blij dat de Vlaamse regering haar portefeuille opnieuw opentrekt voor nog een extra reeks investeringen in onze gemeente.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is