De Vlaamse Regering wil samen met lokale besturen prioritair werk maken van veilige schoolroutes, zowel op gewestwegen als op gemeentewegen. Ze maakt 30 miljoen euro subsidiemiddelen vrij om knelpunten aan te pakken. Vlaanderen subsidieert projecten voor maximaal 50 procent, met een plafond van 100.000 euro per schoolroute. Uit de verschillende subsidieaanvragen selecteerde het Agentschap Wegen en Verkeer ook een project in Wervik. 

Ingrepen gebeuren in derde kwartaal van 2022

Het stadsbestuur van Wervik kaartte de fietsas N515-N311-Speldenstraat-Geluwestraat-Geluwesteenweg aan als knelpunt. Langs deze schoolroute zijn verschillende ingrepen gepland. “In de Geluwesteenweg wordt ter hoogte van de Aststraat, waar de fietspaden overgaan in fietssuggestiestroken, de nodige rugdekking voorzien. In de Geluwesteenweg, de Geluwestraat en de Komenstraat worden de parkeerstroken gemarkeerd en komen er fietssymbolen. Ook op de rotondes met de Hoogweg en de Komenstraat worden er fietssymbolen aangebracht en wordt de rijloper versmald.  In de Speldenstraat tenslotte wordt de toplaag van de rijweg vernieuwd en komen er nieuwe brede fietssuggestiestroken. Alle ingrepen zijn gepland in het derde kwartaal van dit jaar. Voor de werken wordt in totaal een bedrag vrijgemaakt van 80.000 euro”, verduidelijkt Bert Maertens.

N-VA Wervik-Geluwe reageert opgetogen

Sanne Vantomme, fractieleider van N-VA Wervik-Geluwe reageert bijzonder tevreden. “Iedereen weet dat verkeersveiligheid een topprioriteit is voor onze N-VA-afdeling. Het is dus bijzonder positief dat er aanpassingen zullen gebeuren om de veiligheid in de schoolomgevingen van onze stad te verhogen. De vele fietsers en schoolgaande jeugd zijn de Vlaamse overheid bijzonder dankbaar”.

Onderwerpen